Din luna iulie 2021, NIBACO este membru cu drepturi depline in Patronatul Societatilor de Constructii. Am ales sa fim in clubul elitelor care construiesc Romania pas cu pas.

Patronatul Societăţilor din Construcţii este membru al BUILD EUROPE şi afiliat Uniunii Generale a Industriaşilor din România, reprezentând interesele constructorilor în cadrul comisiilor de dialog social de la nivelul ministerelor implicate în activitatea de construcţii. PSC este membru fondator al FPSC – singura federatie reprezentativa la nivel de sector de activitate CONSTRUCTII .

Obiectivele principale urmărite de Patronatul Societăţilor din Construcţii sunt: promovarea externă; susţinerea investiţiilor strategice; atragerea investitorilor străini; dialogul social, evitând orice conflict în acest tip de mediu.