Instalațiile electrice sunt unele dintre cele mai importante componente ale oricărei clădiri sau construcții moderne. De la case și apartamente, la clădiri de birouri și fabrici, toate necesită o infrastructură electrică funcțională și sigură. Din acest motiv, mentenanța periodică este esențială în prevenirea accidentelor și defecțiunilor, precum și pentru a maximiza eficiența și durata de viață  a acestora.

Importanța mentenanței periodice a instalațiilor electrice

Mentenanța periodică a instalațiilor electrice se referă la verificarea, inspectarea și monitorizarea la un interval de timp a acestora pentru a detecta probleme sau defecțiuni înainte ca acestea să devină grave sau în cel mai rău caz – periculoase.

Acest proces nu doar că ajută la prevenirea unor accidente și defecțiuni costisitoare, dar reușește să asigure atât extinderea duratei de viață, cât și performanța lor.

Mai mult decât atât, mentenanța periodică a instalațiilor electrice este, de asemenea, un aspect important al conformității legale. Proprietarii de clădiri sunt obligați prin lege să efectueze inspecții și să țină evidența acestora pentru a garanta siguranța și funcționarea eficientă a instalațiilor electrice.

Beneficiile mentenanței periodice a instalațiilor electrice

Siguranța: Poate cel mai important beneficiu al mentenanței instalațiilor electrice îl reprezintă siguranța utilizatorilor, dar și a proprietății. O instalație electrică care nu este întreținută corespunzător prezintă un risc crescut de incendiu sau electrocutare. În plus, o instalație defectuoasă poate pune în pericol și alte echipamente sau sisteme integrate, cum ar fi echipamentele de calcul, de climatizare sau iluminat.

Inspectarea periodică a instalației poate ajuta la identificarea defecțiunilor și problemelor încă din stadii incipiente, înaintea ca acestea să devină periculoase și să necesite remedieri costisitoare.

Fiabilitatea: O instalație electrică care nu este întreținută corespunzător poate fi expusă unor defecțiuni și avarii, care pot conduce în consecință la întreruperea funcționării sau chiar la defecțiuni grave. Aceste probleme pot fi costisitoare, cu atât mai mult cu cât trebuie să se facă reparații de urgență sau înlocuiri, care pot duce la oprirea temporară a activităților și la pierderea de timp și bani.

Economie de costuri: Un beneficiu-cheie al mentenanței periodice este economia pe termen lung. O instalație electrică care nu este menținută, poate fi supusă unor defecțiuni costisitoare sau poate necesita chiar înlocuirea unor componente importante. Nu trebuie neglijată nici reducerea costurilor la energie. Instalațiile electrice care nu funcționează la capacitatea lor maximă, consumă de regulă mai multă energie decât este necesar.

Eficiența energetică: Izolația defectuoasă poate duce la pierderi de energie prin scurgeri de curent, ceea ce poate crește consumul de energie și poate pune în pericol siguranța utilizatorilor. Prin urmare, menținerea componentelor în stare bună de funcționare prin mentenanța periodică, asigură o utilizare eficientă a energiei.

Conformitate legală: Există mai multe acte normative care reglementează acest aspect, cum ar fi Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Ordinul nr. 112/2011 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de lucru și Hotărârea nr. 1076/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind verificarea și întreținerea instalațiilor electrice.

Prin respectarea cerințelor minime de securitate și efectuarea mentenanței periodice în conformitate cu normele tehnice, se poate asigura funcționarea optimă a instalațiilor electrice.

De asemenea, respectarea legilor și a normelor relevante poate indica faptul că proprietarul sau administratorul instalației este responsabil și preocupat de siguranța și buna funcționare a acestora.

Nibaco – soluția pentru întreținerea instalațiilor electrice

Nibaco este compania specializată în furnizarea de servicii de mentenanță și consultanță pentru instalații electrice. Compania oferă o gamă largă de servicii, de la proiectare și consultanță până la instalare, întreținere și reparații pentru instalațiile electrice.

Oferim servicii de mentenanță preventivă, care ajută la identificarea și remedierea problemelor minore înainte ca acestea să devină majore.

Prin siguranța serviciilor de înaltă calitate, Nibaco ajută clienții să își protejeze investiția și să își maximizeze randamentul instalațiilor electrice.

Contactează-ne pentru și mai multe informații sau suport.