În procesul de construcție sau amenajare a unei clădiri, avizul și autorizația de securitate la incendiu sunt două componente esențiale pentru asigurarea conformității cu normele de securitate. Cu toate că ambele sunt emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), ele servesc scopuri distincte și sunt necesare în etape diferite ale procesului.

Însă, ce distinge cu adevărat avizul de autorizație și de ce sunt ambele esențiale?

Ce este avizul de securitate la incendiu?

Avizul de securitate la incendiu reprezintă primul pas esențial în asigurarea securității la incendiu într-o construcție sau amenajare. Acest document este emis de către ISU și confirmă că documentația de proiectare respectivă reflectă măsurile de securitate la incendiu conform reglementărilor legale în vigoare la momentul depunerii.

Ce implică obținerea avizului?

Pentru a obține avizul de securitate la incendiu, este necesară depunerea documentației tehnice de proiectare, care trebuie să includă detalii precum date generale despre construcție, măsuri de securitate la incendiu prevăzute de legislație și calculul elementelor de protecție la incendiu. Este important de menționat că acest aviz este acordat pe baza documentației tehnice și constituie o etapă preliminară pentru începerea construcției sau amenajării unui spațiu.

Autorizația la incendiu și obținerea

Odată ce avizul este obținut și documentația de proiectare este aprobată, următorul pas este obținerea autorizației de securitate la incendiu. Acest document confirmă faptul că măsurile de securitate la incendiu prevăzute în proiect au fost implementate pe teren conform prevederilor legale. Pentru a obține autorizația, este necesară o inspecție la fața locului realizată de inspectorii ISU, care vor verifica dacă măsurile propuse au fost implementate corect.

Principalele diferențe între aviz și autorizație

Principala diferență între aviz și autorizație este că avizul confirmă măsurile propuse în documentația de proiectare, în timp ce autorizația constată implementarea acestor măsuri pe teren. Avizul este o etapă preliminară, în timp ce autorizația este un document final. Scopul ambelor documente este să asigure siguranța persoanelor și a bunurilor în caz de incendiu, dar în etape diferite ale procesului de construcție sau amenajare a clădirii.

Consecințele nerespectării obligațiilor

Nerespectarea cerințelor de obținere a avizului și autorizației poate avea consecințe grave, inclusiv pierderea de vieți și pagube materiale semnificative. Funcționarea unei clădiri fără autorizație de securitate la incendiu poate atrage amenzi substanțiale, conform legislației în vigoare.

Când este necesar avizul de securitate la incendiu?

  • Pentru obținerea autorizației de construire conform certificatului de urbanism.
  • Pentru modificări ale destinației clădirii sau modernizări.
  • Pentru construcții noi sau sisteme noi de detectare/stingere a incendiilor.

Pentru a afla mai multe despre prevenția incendiilor în afaceri și ce măsuri puteți lua pentru a vă proteja, vă invităm să citiți articolul nostru despre Prevenția incendiilor în afaceri: Ce trebuie să știi?

Asigurați-vă că respectați întotdeauna cerințele legale și că implementați măsurile adecvate pentru a proteja siguranța și bunurile în caz de incendiu. Siguranța este prioritatea noastră comună.